Plastfyldninger

Plastfyldninger i kindtænder. Kindtand i underkæben.

Hvor den ene tyggeknude er knækket af. Patienten ønsker den gamle sølvamalgamfyldning fjernet, og tanden genopbygget med plast.. Dette er en relativ billig løsning, men ikke den stærkeste løsning, som enten er guld eller porcelæn.

Plast bruges ikke alene til at reparere tænderne efter et carieangreb, men det bruges også til at forskønne munden med rent kosmetisk eller til at genopbygge slitage.

Udover cariesbehandling er de mest gængse behandlinger:

  • Plastfyldninger i kindtænder efter brud
  • Plastfyldninger ved slidte fortænder i under - eller overkæben
  • Plastfacader på grimme tænder
  • Plast til lukning af store mellemrum

Plast brugt til genopbygning og forskønnelse af fortænderne i underkæben