November 2010

23-04-2012

Camilla Eriksen og Marianne Ellegaard( klinik - og behandlingsassistenter) er blevet uddannet ITOP vejledere

Guldindhold i kroner.

Den 29. august 2010 omtalte 21 søndag på DR1, at der var testet mindre guld i højædle kroner end angivet. Vi benytter ikke det pågældende dentallaboratorium.

 Vi har ikke selv mulighed for at kontrollere guldindholdet i vores kroner og broer og er henvist til at stole på vores leverandører, hvilket gælder alle de varer og al den medicin vi anvender.

Vores leverandører af  kroner og broer:

 

 Sterilisation.

Juni 2010: Vi har optimeret vores sterilisationsprocedure. Anskaffet ny B-autoklave for sikkere sterilisering af vores hånd - og vinkelstykker, samt øvrige instrumenter.

Vi fører biologisk kontrol med steriliseringensprocedurene.

  

Ombygning.

Klinikken er udvidet med 70 m2

Januar 2010 tog vi således vores nye behandlingsrum i brug. Vi råder nu i alt over 5 behandlingsrum. Derudover blev 2 tandlægestole + apparatur udskiftet.Ydermere har vi fået nyt personalerum og frokoststue. Dette skulle gerne resultere i en bedre hverdag med mindre stress og mere tid og overskud til patientbehandling.

Orientering om ændret sygesikringstilskud.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fra 1. oktober 2008 pålagt alle tandlæger i Danmark at reducere antallet af fremstillede sølvamalgamfyldninger og i stedet gå over til generelt at anvende plastfyldninger. Der er dog få undtagelser.

Ministeriet skriver, at sølvamalgamfyldninger ikke udgør en sundhedsrisiko. Beslutningen er taget, fordi man ønsker at reducere forbruget af kviksølv. Sygesikringen har derfor ændret tilskudsreglerne således, at tilskuddet til sølvamalgamfyldninger reduceres, og der i et vist omfang indføres tilskud til relativt små plastfyldninger i kindtænderne.

Desværre opvejer disse tilskud langt fra differencen mellem plast - og sølvamalgamfyldninger, og derfor vil det kunne opleves, at patientandelen af tandlægeregningen bliver større end normalt.