Særlov om tandpleje 1. juni 2018

Kære patienter 

Pr. 1 juni 2018 er den nye særlov på tandsundhedsområdet trådt i kraft. 

Hvad betyder det for dig som patient og hvad betyder det for det personale som du skal behandles hos? 

Ejeren af tandklinikken – oftest en eller flere tandlæger – er blevet bragt i en situation, som de ikke selv har bedt om. Det offentlige har opsagt den overenskomst som i mange år har sikret en balance mellem behandlinger og priser og der er fra Christiansborg og Regionerne tvunget en politisk særlov ned over hovederne på os. Det betyder at vi som klinik skal vælge, om vi vil blive under særloven eller om vi vælger at træde ud af den. Uanset hvad vi vælger, vil vi føle at vi vælger forkert og at det vil ramme dig som patient. Derfor har vi bla. demonstreret ved Christiansborg og kæmpet ved forhandlingsbordet, da vi ikke føler at det ene eller det andet valg er til gavn for dig som patient. Men politisk har man ikke villet lytte og derfor står vi i dag i den situation, at vi SKAL vælge.

Politisk har målet ene og alene været at gennemtvinge en økonomisk besparelse på det patienttilskud – som navnet viser – går til patienterne. Politisk har man besluttet at du som patient i gennemsnit skal modtage 21% mindre i tilskud til dine behandlinger. Det har vi fra tandklinikkerne ment er en dårlig ide, da dette vil betyde, at du skal betale mere for de ydelser du plejer at få. For de fleste betyder det ikke så meget, men for andre vil det betyde, at man ikke vil komme til tandlæge så ofte som før. Det vil beviseligt øge mængden af sygdomme i befolkningen og derfor har vi fra tandklinikkerne kæmpet for at særloven blev trukket tilbage, da vi fagligt hverken kan leve med de politiske mål eller de sundhedsmæssige konsekvenser. 

En konkret konsekvens af særloven er, at vi skal fortælle patienter at de er raske, selvom de er syge. Det ønsker vi ikke. Vi vil ikke have, at du som patient skal betale med dit helbred, bare fordi man politisk vil spare penge på forebyggelse og behandlinger. 

Alle tandklinikker står i forskellige situationer. Vi har forskellige patienter med forskellige sygdomme og årsager til disse sygdomme. Vi bor forskellige steder i Danmark og I som patienter har forskellig prioriteringer. Der er er mange flere faktorer, der gør sig gældende, og derfor er der mange hensyn at tage. Derfor bliver tandklinikkernes valg også forskellige. Men uanset valget, så har tandklinikken valgt den løsning, som man mener vil gavne de fleste af patienterne på den pågældende klinik

Det betyder, at nogle tandklinikker bliver frie klinikker og frit kan tilpasse behandlinger og priser efter de behov, som I patienter har. De andre klinikker bliver særlovsklinikker og skal følge de priser som pålægges fra Christiansborg.

Vi har på vores klinik valgt at blive en SÆRLOVSKLINIK, da vi har vurderet, at langt størstedelen af I patienter har gavn af at vi bliver under særloven og dermed kan sikre Jer et tilskud. Dette tilskud er mindre end normalt, men dog en økonomisk håndsrækning. Vi vil naturligvis ikke gå på kompromis med den behandlingsmæssige faglighed. 

Tandlæge Ulf Kretzschmer 

 

 

Ingen overenskomst 1. juni 2018 med Danske Regioner

Jeg tror ikke danske politikere ved, hvad tandpine er?

De har ingen cariesangreb!

De knækker aldrig tænder!

De lider ikke af paradentose! 

De har ikke dårlig ånde! 

De mangler ikke tænder! 

De får aldrig følgesygdomme andre steder i kroppen på grund af dårlige tænder, og de kan sagtens betale en dyrere tandlægeregning, vi lønner dem nemlig godt!

DERFOR HAR DE OPSAGT DEN OVERENSKOMST SOM BLANDT ANDET SIKREDE DANSKERNE DEN BILLIGSTE BASISTANDPLEJE I NORDEN.

Var det en god idé?? Det synes din tandlæge ikke! 

Hjælp os med at sprede budskabet der aldrig kom ud. Del, del, del, for din sundheds skyld

 

31. maj 2018 ingen overenskomst med Danske Regioner

Tandlægeforeningen åbner munden for et sundere Danmark
Danske Regioner har opsagt overenskomsten med tandlægerne – hvad betyder det for dig som patient?
Danske Regioner har opsagt overenskomsten med Tandlægeforeningen for den almene voksentandpleje, som udføres på private tandklinikker.
Overenskomsten udstikker rammerne for det offentlige tilskud, prisoplysninger, klagemuligheder, hvad fx en undersøgelse præcis skal indeholde og en række andre ting.
Overenskomsten udløber den 31. maj 2018, så indtil da fungerer alt som hidtil. Den 1. juni kommer der nye regler i form af en særlov, som træder i stedet for overenskomsten. Vi ved endnu ikke, hvordan særloven kommer til at se ud, men vi skal nok holde dig informeret, når vi ved noget mere.
Hvorfor har Danske Regioner opsagt overenskomsten?
Tandlægeforeningen og Danske Regioner havde forhandlet om en ny overenskomst meget længe, da Danske Regioner den 28. februar meddelte, at de pga. sammenbrud i forhandlingerne opsagde overenskomsten. Danske Regioner står fast på, at regionernes tilskud til patienterne i den almene voksentandpleje skal holdes nede på max. 1,4 mia. kr. om året. Tandlægeforeningen har hertil sagt, at tandlægerne kun kan give patienterne de ydelser, som de skal, hvis det samlede tilskud forhøjes til 1,7 mia. kr. om året. Det svarer i snit til 18 % af regningen.
Nedenfor kan du se, at der er skåret ned på den såkaldte ramme, dvs. de penge regionerne afsætter til tilskud til patienterne. Kurven ”forbrug” viser, at der faktisk er brug for de samme penge til tilskud som i 2011 og 2012.
Kilde: Danske Regioner
Hvad er baggrunden for uenigheden?
Problemerne startede, da Folketinget i 2013 skar det offentlige tilskud til patienterne i voksentandplejen ned med 300 mio. kr. – en reduktion på 22
%. Umiddelbart derefter fastsatte Sundhedsstyrelsen nationale kliniske retningslinjer for, hvilke ydelser tandlægerne skal give patienterne. Mange af disse ydelser udløser offentligt tilskud. Tandlægeforeningen gjorde igen og igen opmærksom på, at der ikke ville være penge nok i regionernes kasser til tilskud, hvis tandlægerne skulle overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Tandlægerne kan ikke bare lade være med at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvis de gør det, risikerer de sanktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og en sanktion kan have voldsomme konsekvenser for en tandlæge. I værste fald kan en sanktion betyde, at man er færdig som tandlæge.
Nu viser det sig, at det er gået som forventet: I regionernes kasser til patienttilskud mangler der præcis de 300 mio. kr., som Folketinget fjernede i 2013.
Du har måske hørt sundhedsministeren og andre politikere sige, at udgifterne til tandlægeområdet løber løbsk, og at det alene skyldes, at tandlægerne går efter en høj indtjening. Det er fake news. Regionernes udgifter til patienterne i voksentandplejen er i dag på samme niveau som i 2012. Og vores priser for de grundlæggende tandplejeydelser er lavere end i både Sverige og Norge.
Hvad betyder konflikten for dig som patient?
Foreløbig ingenting! Men fra 1. juni 2018 kommer der som nævnt nye regler. Vi informerer, når vi ved, hvordan de nye regler bliver.